LOADING

Type to search

בריטניה מחקרים

הבריטים מבצעים 170,000 חיפושים אנטישמיים בגוגל בשנה

Share
מקור: CST

מחקר רחב היקף שהתבצע בבריטניה, חשף כי בכל שנה מתבצעים בממלכה יותר מ-170,000 חיפושים בגוגל אשר מוגדרים כבעלי אופי אנטישמי. כ-10% מאותם חיפושים כוללים ביטויי אלימות כדוגמת “יהודים חייבים למות” או “להרוג יהודים”. הממצאים מתבססים על איסוף נתונים לאורך תקופה של 14 שנים, החל מ-2004, ממנוע החיפוש של גוגל ומארכיון האתר הניאו-נאצי “סטורמפרונט”.

מניתוח הנתונים עלה כי בזמן שרוב החיפושים הם אחר בדיחות הלועגות ליהודים, הם עדיין כוללים סטריאוטיפים שליליים, שהנפוצים שבהם מייחסים ליהודים תכונות כמו “רוע” ו”גזענות”. בעבר, מנגנון השלמת המשפטים האוטומטי של גוגל הוסיף את המילה “רעים” לאחר כל הקלדה של צמד המילים “האם יהודים”, ואילו לאחרונה ביטלה החברה את הפונקציה הזאת. ב-12 החודשים שעקבו לביטולה – חלה ירידה של עשרה אחוזים במספר החיפושים של אותו משפט.

בדוח, שפורסם על ידי “Community Security Trust”, הגוף שביצעו את המחקר, נכתב כי 17,000 החיפושים בעלי הקונוטציה השלילית נוטים להתבצע יותר בין השעה 2:00 ל-3:00 לפנות בוקר. כמו כן, נמצא שמספר החיפושים האנטישמיים בערים שבהן יש שיעור הצבעה גבוה למפלגת “הלייבור”, דומה בהיקפו למספר החיפושים האנטישמיים בערים שמצביעות לרוב למפלגה השמרנית. עוד נמצא כי לאחר זכייתה של נטע ברזילי באירוויזיון האחרון, מספר החיפושים האנטישמיים עלה בצורה חדה.

המחקר מציג עלייה מתמדת במספר החיפושים המוזנים מתאוריות קונספירטיביות, ביניהן כאלה המייחסות למשפחת רוטשילד היהודית – שידועה בעיסוקה בעולם הבנקאות – שליטה בכלכלה העולמית. על פי הדוח, נשים יהודיות הפועלות בחיים הציבוריים או שמצויות בעמדות כוח מחופשות יותר בחיפושים בעלי אופי אנטישמי מאשר גברים בעמדות דומות.