LOADING

Type to search

אוקראינה חילול

אבן הושלכה לעבר חלון בית הכנסת בדרוגוביץ’

Share
מקור: Eduard Dolinsky

דרוגוביץ’ – בדרוגוביץ’, אלמונים השליכו אבנים ושברו את חלונות בית הכנסת ששופץ לאחרונה. פתיחת בית הכנסת היהודי המשוקם התקיימה בשנה שעברה.