LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

שטוּטגָרט:  יותר עבירות פליליות אנטישמיות ונגד זרים בדרום מערב המדינה

Share
מקור: morgenweb

מספר העבירות הפליליות, אשר בוצעו בשנה שחלפה ממניעים אנטישמיים ומתוך שנאת זרים עלה באופן חד בשנה שחלפה. ואילו בעבירות הפליליות נגד פליטים מסתמנת שוב מגמת ירידה.

בתשעת החודשים הראשונים של 2018 רשם משרד הפנים גידול בעבירות אשר מכֻוונות נגד זרים בשיעור של 40.6 אחוז  –  לכדי 412 מקרים, בכלל זאת  26 עבירות אלימות (בפרק הזמן הזה בשנה שעברה: 18). מספר המקרים אשר על רקע אנטישמי גדל ב- 38.1 אחוז לכדי 87 עבירות (63 אשתקד), אשר אחד מהם היה עבירת אלימות (בפרק הזמן הזה בשנה שעברה: אפס). דובר המיניסטריון ייחס את המספרים העולים, בין היתר, לנכונות המוגברת לדווח על עבירות שכאלו, וכן על קיומם של עבריינים מחקים (copycats).

מספרי הקורבנות היורדים בקֶרב הפליטים עשויים גם להיות קשורים בכך, שפחות מבקשי מקלט מדיני חיו במעונות ציבוריים, וכך נוצרו, על פי הטענה, פחות קונפליקטים. המספרים הסופיים לגבי שנת 2018 יפורסמו במרץ.