LOADING

Type to search

ארצות הברית מאבק באנטישמיות

אריזונה נגד החרם על ישראל: “זו אנטישמיות”

Share
מקור: jns

הישג חשוב למאבק בתנועת ה־BDS נרשם לאחרונה במדינת אריזונה בארה”ב. כחלק מתביעה המתנהלת בימים אלה בבית המשפט לערעורים באריזונה, טען התובע הכללי של מדינת אריזונה, מארק ברנוביץ’ (Mark Brnovich), כי החרמות שמקדמת תנועת ה־BDS מונעים ממניעים אנטישמיים ומחזקים ארגונים התומכים בטרור, דוגמת ארגון הטרור חמאס.

כמו כן הזכיר התובע בהקשר זה את ארגון אש”ף, המשלם קצבאות למשפחות מחבלים. כפועל יוצא, טוען התובע הכללי של אריזונה, התמיכה ב־BDS אינה מוגנת בזכות לחופש הביטוי, ואין על המדינה חובה לקיים קשרים מסחריים עם חברות התומכות בחרמות במסגרת קמפיין ה־BDS.

למעשה, בכך מקבלת מדינת אריזונה את הצד הישראלי לחלוטין ואת המדיניות של “להחרים את המחרים”. מדובר בהישג משמעותי במלחמה ב־BDS ובמדיניות להחרים חברות וגופים המאמצים את המדיניות הזו.

בימים אלה מתקיים במדינת אריזונה משפט על זכותה של המדינה לסרב לקיים קשרים מסחריים עם חברות התומכות בקמפיין ה־BDS. התביעה, אשר הוגשה על ידי מיקל ג’ורדהאל (Mikkel Jordahl), בעל משרד עריכת דין פרטי באריזונה, גורסת כי החוק שחוקקה המדינה, ולפיו חל איסור על גורמים מדינתיים להתקשר מסחרית עם חברות המחרימות את ישראל, עומד בניגוד לזכות לחופש הביטוי המעוגנת בחוקה האמריקאית.