LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

מספר המעשים האלימים האנטישמיים בברלין גדֵל באופן חד

Share
מקור: berliner-zeitung

מספר עבירות האלימות, אשר בוצעו בשנה שחלפה בברלין מתוך מניעים אנטישמיים, גדַל באופן חד על פי דו”ח ב- “Berliner Zeitung“. עד אמצע דצמבר  נרשמו על פיו 24 מעשים שכאלה, אשר נכנסו לתוך הסטטיסטיקה של פשיעה, בעוד במשך כל השנה הקודמת לה עמד מספרם של אלה על שבעה. העיתון מסתמך בזאת על הממונה לענייני אנטישמיות בפרקליטות המדינה בברלין, קלאודיה וָנוֹני (Claudia Vanoni).

על פי הערכתה, גם המספר הכולל של עבירות פליליות אנטישמיות יגדל בבירתה של הרפובליקה הפדראלית הגרמנית. כאן היה ידוע, בהתאם לדו”ח, עד אמצע דצמבר על 295 עבירות, אולם התובעת הכללית הבכירה מצפה, שעוד בינואר ידֻווחו מקרים בדיווח מאוחר. על פי הטענה, לגבי שנת 2017 קובעת ומזהה הסטטיסטיקה המשטרתית 305 עבירות פליליות.

לדברי ונוני, בהשוואה לרפובליקה הפדראלית הגרמנית בכללה  – בברלין מתועד המספר הרב ביותר של עבירות פליליות אנטישמיות ביחס למספר התושבים. “יש לי הרושם, שהאנטישמיות הופכת לקולנית יותר, נועזת ואגרסיבית יותר”  – מצטט העיתון את דבריה.