LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

עבירות פליליות אנטישמיות ברבעון הראשון של 2018

Share
מקור: turkishpress

תשובתה של הממשלה הפדראלית מ- 25 במאי 2018 בעניין עבירות פליליות אנטישמיות ברבעון הראשון של 2018. מאז ה- 1 בינואר 2018, מתועדות עבירות פליליות שמניען פוליטי  – בעקבות החלטתה של ועידת שרי הפנים והסנאטורים לענייני פנים של מדינות המחוז בגרמניה – מעתה ואילך בחמישה תחומי תופעות, וזאת על מנת גם לכלול ולתפוס בתיעוד את תפוצת הפשיעה ממניעים פוליטיים, המתבצעת על רקע אנטישמי.

המקור:  19/2336