LOADING

Type to search

הונגריה חילול

המנורה נגנבה מאנדרטת השואה בשומבטלי

Share
מקור: nyugat

שומבטלי – ביום שישי בבוקר, חברי הקהילה היהודית בשומבטלי  הבחינו כי המנורה נגנבה מאנדרטה השואה המקומית.

המנורה הכבדה עשויה ממתכת, כך שזה יכול להיות עבודה של גנבי מתכת, אבל זה יכול להיות גם עבירה חמורה, כי הלוח מנציח את קורבנות השואה  בשומבטלי.