LOADING

Type to search

אוקראינה תעמולה

כתובות נאצה אנטישמיות באודסה

Share
מקור: lechaim

אודסה – כתובות נאצה אנטישמיות התגלו במספר אתרים יהודיים באודסה.

במוזיאון השואה כתב אלמוני את הכתובת “הרמת כוסית ראשונה לשואה”, וסיסמאות הופיעו על שערי בית הכנסת, אשר שימשו באופן פעיל את הלאומנים האוקראינים בתקופת השואה: “תיפסו את היהודים. אוקראינה עבור האוקראינים”.