LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות צרפת

גזענות, אנטישמיות…המורים יהיו רשאים להודיע על המקרים בפלטפורמה

Share
מקור: 20minutes

שר החינוך, ז’אן-מישל בלאנקר (Jean-Michel Blanquer), הודיע ביום חמישי ה-20 בדצמבר על השקת פלטפורמה חדשה לדיווח על מקרים של גזענות ואנטישמיות המיועדת למורים.

בעזרת מודל דיווח ישיר וקל לשימוש מסוג זה, נוכל לספק תמיכה תוך 24 שעות כמו גם להציע תשובות מהירות. ניתן בכך לארגן צוותים אקדמיים “חילוניות ועובדות דתיות” ולהרחיב את יכולת השיפוט שלהן למאבק בגזענות ובאנטישמיות. יתאפשר להן, במידת הצורך, להגיע למוסדות, לספק משאבים או ללוות את המוסדות לטווח ארוך.

בפלטפורמה “חילוניות” (laïcité) אשר הועלתה לאינטרנט מאז תחילת שנת הלימודים, 330 מקרים נזקקו למעורבות של צוות אקדמית ו-40 מקרים נזקקו להגעתה של הצוות הלאומית.