LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות צרפת

תוכנית לאומית למאבק בגזענות ובאנטישמיות 2018-2020

Share
מקור: 20minutes

שר החינוך והנוער, ז’אן-מישל בלאנקר (Jean-Michel Blanquer), הודיע ביום חמישי על השקת פלטפורמה חדשה לדיווח על מקרים של גזענות ואנטישמיות.

על אותו עיקרון מזו שהוצבה ביוני 2018, המאפשרת לצוותי מערכת החינוך הלאומית להודיע על פגיעה בחילוניות, הפלטפורמה החדשה פתוחה לעבר כל הצוותים כדי לאפשר להן לדווח על מצבים או מקרים של גזענות ואנטישמיות בכיתות שלהן או בקרב המוסדות

בעזרת מודל דיווח ישיר וקל לשימוש מסוג זה, נוכל לספק תמיכה תוך 24 שעות כמו גם להציע תשובות מהירות. ניתן בכך לארגן צוותים אקדמיים “חילוניות ועובדות דתיות” ולהרחיב את יכולת השיפוט שלהן למאבק בגזענות ובאנטישמיות. הן יספקו תשובות קונקרטיות בכל אחד מהמצבים המדווחים ויתאפשר להן, במידת הצורך, להגיע למוסדות, לספק משאבים או ללוות את המוסדות לטווח ארוך.

הדיווחים העכשוויים מראים על כ-50 דיווחים שנקלטו תחת הסיווג “גזענות/אנטישמיות” בין התאריכים 19 במרץ ל-30 בספטמבר 2018. דיווחים אלה מתייחסים ברובם לתלמידי תיכון אך נרשמו גם כמה בקרב תלמידי חטיבת ביניים, בקרב הורי התלמידים, ומבטאים אמירות או עלבונות כלפי תלמידים אחרים, מורים או כלפי מוסדות מערכת החינוך.

עלון נושא הכותרת “גזענות ואנטישמיות בבית הספר” יופץ במוסדות בתחילת 2019, בפורמט של דפי מידע, אשר יהווה חומר תמיכה כדי להדריך את הצוותים האקדמיים בקרב בתי הספר ומוסדות החינוך. מקורות פדגוגיות אשר עורכו ע”י משרד החינוך בשיתוף עם הארגון DILCRAH, זמינות בפורטל “לחנך נגד הגזענות והאנטישמיות” של קנופה.