LOADING

Type to search

בריטניה מאבק באנטישמיות

הגדרת האנטישמיות אומצה והפכה לחוקה

Share
מקור: guardian-series

הגדרת האנטישמיות של אירגון הברית הבינלאומית לזיכרון השואה (IHRA) אומצה באופן רשמי אתמול בערב על ידי מועצת רובע Waltham Forest.

אימוץ ההגדרה אירע לאחר חודשים שבהם מפלגת הלייבור הלאומית וחבריה הבכירים היו מעורבים בריב אנטישמי.

מועצת Waltham Forest נשלטת על ידי רוב של מפלגת הלייבור, והגדרת IHRA תהפוך עתה לחוקה של המועצה בכל הנוגע לקוד ההתנהלות שלה.

ה – IHRA מגדירה את האנטישמיות כ “תפיסה מסוימת של יהודים, אשר עשויה להתבטא בשנאה ליהודים. ביטויים מילוליים ופיזיים של אנטישמיות מכוונים כלפי יחידים יהודים או לא יהודים ו / או רכושם, למוסדות הקהילה היהודית ולמבנים הדתיים”.

ההגדרה של IHRA כוללת גם דוגמאות מוחשיות של אנטישמיות, אשר כולן אומצו לחוקה על ידי הרשות.

בסך הכול 18 מכלל הרובעים בלונדון כבר אימצו את ההגדרת IHRA לאנטישמיות והוועד המנהל של מועצות לונדון המליצה לכל הרובעים לשקול לאמץ אותה.

מזכיר המדינה לקהילות ולממשל המקומי כתב גם לראשי המועצות ברחבי המדינה ועודד אותם לאמץ את הניסוח המדויק של הגדרת  IRHA.