LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

עבירות פליליות אנטישמיות ברבעון השלישי של 2018

Share
מקור: turkishpress

תשובתה של הממשלה הפדראלית מ- 14 בנובמבר 2018 לעניין עבירות פליליות אנטישמיות ברבעון השלישי של 2018. מאז ה- 1 בינואר 2017, בעקבות החלטתה של ועידת שרי הפנים והסנאטורים לענייני פנים של מדינות המחוז  – מתועדות עכשיו עבירות פליליות שבוצעו ממניעים פוליטיים בחמישה תחומֵי תופעות, וזאת על מנת שניתן יהיה לתעד גם את התפוצה של פשיעה מתוך מניעים פוליטיים (PMK [בראשי התיבות בגרמנית]) על רקע אנטישמי.

המקור:  דבר דפוס 19/5781