LOADING

Type to search

איום ארצות הברית

שלוש חבילות חשודות נשלחו לבתי כנסת בארה”ב

Share
מקור: baltimore.cbslocal

בלטימור, מרילנד – שלושה בתי כנסת במחוז בולטימור במרילנד קיבלו שלוש מעטפות חשודות, אך לאחר חקירה נמצא כי הם לא מכירים חומרים מסוכנים.