LOADING

Type to search

ליטא תעמולה

ניאו-נאצים מפגינים נגד חנוכה

Share
מקור: baltnews

שאולאי – מחאה נגד יהודים חוגגים חנוכה והדלקת נרות חנוכה על ידי ניאו נאצים מקומיים.

הקהילה המקומית אישרה את האירוע הזה, עם זאת, אמר כי הם פופוליסטים המנסים להשיג קצת פרסום. זה קורה שנה שנייה ברציפות.