LOADING

Type to search

בלגיה חילול

חנוכייה שהוצבה על רכב הושחתה בבריסל

Share
מקור: col

בריסל – הלילה, אלמונים עקרו את החנוכייה המוצבת על גג מכוניתו של מנכ”ל ארגון ‘מרכז רבני אירופה’, הרב מנחם מרגולין.

הרב מרגולין ציין כי יפנה למשטרת בריסל בעניין. “נגמרו הזמנים בהם יהודים מחביאים את יהדותם” הבהיר. “מי שצריך להתחבא בעצמו הם האנטישמים הפחדנים. נכפיל את כמות החנוכיות הציבוריות, ונחזק את הגאווה היהודית באירופה”.