LOADING

Type to search

סקרים

סקר על אפליה ופשעי שנאה נגד יהודים באיחוד האירופי

Share
מקור: FRA

סקר מקיף של “הסוכנות האירופית לזכויות היסוד” (The European Union Agency for Fundamental Rights), גוף שהוקם לטפל בשמירת זכויות האדם ולהיאבק בגזענות על כל סוגיה, קובע כי 38% מכלל היהודים החיים באיחוד האירופי שוקלים להגר מחוץ לאירופה בשל התגברות השנאה ליהודים.

הסקר, שבוצע בחודשים מאי-יוני 2018 באינטרנט, הקיף כ-16 אלף נשאלים הרואים עצמם כיהודים וחיים ב-12 ממדינות האיחוד האירופי, בהן אוסטריה, בלגיה, צרפת, גרמניה, הונגריה, פולין ובריטניה.

85% מהנשאלים דירגו את האנטישמיות כבעיה החברתית או הפוליטית הגדולה ביותר בארצות בהן הם חיים. לפי הסקר, 89% מהם חשים שבחמש השנים האחרונות חלה עלייה באנטישמיות בארצם. העלייה המשמעותית ביותר בשיעור המשיבים כי האנטישמיות בארצם היא “בעיה גדולה” או “גדולה מאוד” בהשוואה בין הסקר הנוכחי לקודם, שבוצע ב-2012, נרשמה בבריטניה, בגרמניה ובשוודיה.

מהסקר עולה, כי בחלק מהמקומות האנטישמיות כה מושרשת בחברה, עד כי תקיפות אנטישמיות הפכו לחלק מחיי היום-יום של יהודים. ביטוייה החריפים ביותר הם ברשתות החברתיות, במרחב הציבורי, בתקשורת ובחיים הפוליטיים.

39% מהנשאלים טענו כי חוו תקיפה אנטישמית, מסוג כלשהו, בחמש השנים האחרונות. 28% מהנשאלים העידו כי הותקפו לפחות פעם אחת בשנה החולפת על רקע אנטישמי, ו-3% העידו כי הותקפו באופן פיזי בשל יהדותם בחמש השנים האחרונות. 79% מאלה שהותקפו לא דיווחו על כך למשטרה או לכל גוף אחר.

כשליש מהנשאלים סיפרו כי הם נמנעים מדי פעם מלהשתתף באירועים יהודיים או מלבקר במוסדות יהודיים מחשש לביטחונם. כ-38% דיווחו כי הם נמנעים מלבקר במקומות שונים בשכונותיהם משום שאינם מרגישים שם בטוחים כיהודים.

71% מהיהודים שלובשים או מציגים סמלים יהודיים כמו כיפה, מגן דוד או מזוזה, אמרו כי לפחות מדי פעם הם נמנעים מכך – רובם בצרפת, דנמרק, שוודיה וגרמניה. כשליש העידו כי הם שוקלים להגר בשל האנטישמיות, בעיקר בהונגריה, בלגיה, צרפת וגרמניה.

40% מהנשאלים מסרו כי היו מודאגים בשנה החולפת מהאפשרות שיהיו קורבן לתקיפה אנטישמית פיזית ו-70% מהנשאלים סבורים כי מאמצי ממשלותיהם להיאבק באנטישמיות אינם יעילים.

לפי הסקר, “האמירות האנטישמיות הנפוצות ביותר” כוללות את המשפטים הבאים: “הישראלים מתנהגים כמו נאצים כלפי הפלסטינים”, “ליהודים יש יותר מדי כוח” ו”היהודים מנצלים את השואה לצורכיהם”. מחצית מהנשאלים בבלגיה, צרפת, גרמניה וספרד העידו כי הם מואשמים לעתים קרובות או “כל הזמן” ב”כל דבר שממשלת ישראל עושה”.