LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים קנדה

דווח המשטרה על פשעי שנאה בקנדה בשנת 2017

Share
מקור: 150.statcan.gc

טבלאות  מידע קשור  מהדורות קודמת  גרסת PDF

מספר פשעי השנאה שדווחו למשטרה הגיע לשיא של כל הזמנים ב -2017, עלייה שנגרמה בעיקר מתקריות שכוונו למוסלמים, יהודים ושחורים, כפי שמראים הנתונים הסטטיסטיים ש- Canada Data פרסמה ביום חמישי.

הסוכנות הפדרלית אמרה כי פשעי שנאה עלו בהתמדה מאז 2014, אך זינקו בכ -47% בשנת 2017, השנה האחרונה לגביה נאספו נתונים. בסך הכל, כוחות המשטרה הקנדית דיווחו על 2,073 פשעי שנאה – המספר הגבוה ביותר מאז 2009, כאשר הנתונים הפכו לזמינים.

בין המחוזות נרשמה העלייה הגדולה ביותר במספר הכולל של פשעי שנאה שדווחו למשטרה ב-Ontario, המחוז המאוכלס ביותר בקנדה, שבו נרשמה עלייה מ -612 ב -2016 ל -1023 ב -2017 (67%). עלייה זו הייתה קשורה במידה רבה לפשעי שנאה נוספים המכוונים כנגד האוכלוסייה המוסלמית (+207%), השחורה (+84%) וליהודית (+41%).

Quebec דיווחה על עלייה של 50% בפשעי השנאה, שעלו מ -327 ל -489. העלייה הייתה תוצאה של פשעים נגד האוכלוסייה המוסלמית, שכמעט שילשה את עצמה מ -41 ב -2016 ל -117 ב -2017. הדיווחים על פשעי שנאה נגד מוסלמים הגיעו לשיאם בחודש פברואר, חודש לאחר הירי ההמוני במרכז התרבות האסלאמי של Québec, וסה”כ האירועים באותו החודש היווה כ -26% מסך המקרים המדווחים על תקיפות של יעדים מוסלמים במשך אותה שנה.

עליות בפשעי שנאה דווחו גם במחוזות Alberta ו- British Columbia.

פשעי שנאה נגד האוכלוסייה היהודית זינקו זה השנה השנייה ברציפות, עלייה מ 221 בשנת 2016 ל- 360 בשנת 2017. פשעי שנאה נגד האוכלוסייה היהודית היוו 18% מכלל פשעי השנאה בקנדה. Ontario דיווחה על 61 תקריות נוספות, בעוד ש-British Columbia דיווחה על עלייה ב-54 אירועים לעומת שנת 2016.