LOADING

Type to search

בריטניה מאבק באנטישמיות

חברת ניהול מתנצלת בפני התושבים היהודים על כך שהם דרשו להסיר את המזוזות

Share
מקור: The JC

חברת ניהול התנצלה בפני תושביה היהודים על האיום להוריד את המזוזות שלהם אם לא יסירו אותה בעצמם.

וורוויק אסטייטס אמר אתמול כי הוא מצטער על המכתב שנשלח לתושבי Cedarwood Court, ליד סטמפורד היל, שבו נאמר להם כי תליית מזוזות על דלתות הכניסה הפר את תנאי החוזים של התושבים וכי ניתן לקנוס אותם אם לא יורידו את המזוזות בעצמם.

המכתב נשלח בשבוע שעבר, בו נאמר כי תליית חפצים מחוץ לבתיהם היה נגד תנאי השכירות שלהם. המכתב מדבר מפורשות על מזוזות שתלויות לרוב מחוץ לבתים של משפחות יהודיות.

אחת הדיירות אמרה כי היא מעולם לא שמעה תלונות על המזוזות ב -10 שנים שבה היא מתגוררת  באזור. ראש העיר, הקני, אמר כי יתערב.

ביום שני נסוגה החברה, יום לאחר ש- JC דיווחה על המכתב ועל הכעס שגרם לו.

“אנו מתנצלים על המכתב שנשלח לכמה מלקוחותינו ובו הבקשה להוריד חפצים דתיים מהרכוש שלהם, ובמיוחד מזוזותיהם”, אמר דובר החברה ל- JC.

“המכתב היה מופרך מטבעו ולא בהתאם לערכים העסקיים שלנו … ברצוננו להבהיר כי תושבי הבלוק המדובר אינם נדרשים להסיר את המזוזות שלהם והם בהחלט לא יוסרו על ידי וורוויק אסטטים או כל נציג מטעמנו.

Warwick Estates אמר כי המכתב נשלח “על ידי מנהל הנכס אשר ניסה לבצע את עבודתו בקנה אחד עם הפרשנות שלו לחוזה השכירות”.

הם הוסיפו כי החברה “מצטערת מאוד על כל פגיעה שגרמנו לתושבים ובמיוחד לקהילה היהודית הרחבה יותר”.

הדובר אמר: “אנו מודים לחברי הקהילה היהודית על שהביאו את הנושא לתשומת ליבנו ואנו נבטיח הכשרה מתאימה כך ששגיאות כאלה לא יישנו”.