LOADING

Type to search

גרמניה חילול

אלמונים השחיתו אבני נגף בעזרת מדבקות

Share
מקור: rtl

שטרָאזבּוּרג – אלמונים השחיתו בעזרת מדבקות אבני נגף בשטראזבורג (מחוז פּוֹמֶרָניה המערבית – גרָייפסווָאלד). על גביהן הופיעו, לדברי המשטרה, שמות של אזרחים גרמנים, אשר הותקפו על פי הטענה על ידי מהגרים. אלה שמות היו אלה  – בתחילת לא יכול היה לומר דובר המשטרה, ביום ראשון. האגף המשטרתי האָמון על שלטון החוק והגנה על החוקה חוקר בעניין. המדבקות הוסרו מעל האבנים הנוגעות לדבר – כך מסרה המשטרה.