LOADING

Type to search

סקרים

רוב המנהיגים היהודים באירופה מצפים להתגברות האנטישמיות, כך עולה מסקר חדש

Share
מקור: haaretz

על אף החששות הגוברים בנוגע לאנטישמיות ולביטחון, יהודי אירופה אינם צפויים להגר במספר משמעותי, כך עולה מסקר חדש שפורסם היום (ג ‘).

הסקר, שנערך על ידי המרכז הבין-לאומי לפיתוח הקהילות היהודיות של  הג’וינט (JDC-ICCD), מצא כי רוב המנהיגים ואנשי המקצוע היהודיים באירופה רואים קשר בין עליית האנטישמיות במדינותיהם לבין האירועים בישראל. הם גם מאמינים שיש לעודד יהודים לחלוק את הסתייגויותיהם לגבי ישראל ומדיניותה.

הממצאים האחרונים מראים כי מנהיגי הקהילה היהודית באירופה ממשיכים לראות באנטישמיות איום מרכזי על עתיד החיים היהודיים ביבשת.

שני שלישים מהנשאלים אמרו כי הם צופים כי האנטישמיות תתגבר “משמעותית” או “במידה מסוימת” במהלך חמש עד עשר השנים הקרובות – לעומת 54% לפני עשור.

בתשובה לשאלה כמה הם מרגישים בטוחים כיהודים בערי מגוריהם, רק 20% אמרו “בטוחים מאוד” – ירידה מ-36% לפני 10 שנים. לעומת זאת, 13% אמרו כי הם מרגישים “לא בטוחים”, לעומת 6% לפני עשור. אלה החיים במדינות מזרח אירופה נטו להרגיש בטוחים יותר מאשר עמיתיהם במערב אירופה.

עם זאת, רוב גדול – 73% מהנשאלים – אמרו כי הם מרגישים שממשלותיהם נותנות מענה הולם לצרכיה הביטחוניים של הקהילה היהודית.

הסקר המקוון, שנערך בחודשים אפריל ומאי, סקר 893 מנהיגי קהילה ואנשי מקצוע ב -29 מדינות באירופה (לא כולל ברית המועצות לשעבר). לאחר השקתו לפני 10 שנים, סקר מנהיגי הקהילה היהודית באירופה נערך כל שלוש עד ארבע שנים.

המשיבים התבקשו לדרג את מה שהם תפסו כאיומים החמורים ביותר לעתיד החיים היהודיים באירופה. אף על פי שהאנטישמיות לא נתפסה כאיום הראשי, היא רשמה את הקפיצה הגבוהה ביותר בדירוג.

בקרב הנשאלים, 56% אמרו כי הם תופסים את האנטישמיות כאיום חמור, לעומת 23% בלבד בסקר 2008.

עם זאת, כשנשאלו אם הם שקלו באופן אישי להגר מארצותיהם בחמש השנים האחרונות, הרוב המכריע של הנשאלים – 76% – אמרו שלא. השיעור היה גבוה עוד יותר בקרב המשיבים הצעירים.

בין אלה שאמרו כי הם שוקלים להגר, שני שלישים אמרו כי היעד שלהם הוא ישראל, ואילו השאר נחלקו בין מדינות אירופיות אחרות וצפון אמריקה. המשיבים המבוגרים יותר נטו לבחור את ישראל כיעד הבחירה שלהם.

בתשובה לשאלה האם הם מצפים לראות עלייה בהגירה בקרב הקהילות היהודיות שלהם, כמעט מחצית – 48% – אמרו שלא. עוד 43% אמרו כי הם צופים התגברות “מוגבלת”, ורק 9% אמרו כי הם צופים בעלייה משמעותית בהגירה. האנטישמיות צוינה כגורם העיקרי מאחורי הרצון להגר.

ה- JDC-ICCD הוא יחידת המחקר וההערכה האירופית של הג’וינט האמריקני-יהודי. מאז היווסדה בשנת 2005, היא מספקת נקודות מבט מעמיקות על הקהילה היהודית באירופה.