LOADING

Type to search

דה-לגיטימציה קנדה

הפדרציה הקנדית של הסטודנטים תומכת ב- BDS

Share
מקור: cj news

אוטווה – הפדרציה הקנדית של הסטודנטים (The Canadian Federation of Students – CFS) אישרה החלטה שתומכת בתנועת החרם, משיכת השקעות וסנקציות נגד ישראל, ואמרה בהצהרה כי “הכיבוש המתמשך של פלסטין יידון”, בישיבתה השנתית אתמול.

הפדרציה, המונה כ -500,000 סטודנטים, אישרו גם את תמיכתם בארגוני סולידריות פלסטיניים שונים, ובתרומות כספיות בהיקף של עד 500 דולר.

ההחלטה, שהתקבלה באסיפה הכללית השנתית של ארגון הסטודנטים באוטווה, המליצה “שהצהרה תופץ לחברינו המגנים את הזוועות האחרונות נגד פלסטינים בעזה”.

ההצבעה זכתה לגינוי מהיר של הילל ברחבי קנדה. בהצהרה, כתב ארגון הסטודנטים היהודי: “הקריאה האחרונה לחרם על ישראל היא אנטי-אקדמית, המונעת משנאה ואינה תורמת לשלום. ההצעה מלאת אי-דיוקים עובדתיים ועיוותים היסטוריים. בקמפיין האובססיבי אך ורק נגד מדינה אחת וקהילה אחת, פדרציית הסטודנטים הקנדית דוחקת לשוליים אלפי סטודנטים יהודים שאותם היא אמורה לייצג”.