LOADING

Type to search

איטליה תעמולה

מסמך אנטישמי הופץ באמצעות ווטסאפ בין תלמידי כיתה ו

Share
מקור: osservatorioantisemitismo

מילאנו – בכיתה ו’ של בית ספר במילאנו, הופץ בתחילת נובמבר 2018 בין התלמידים באמצעות הרשת החברתית ווטסאפ – בגרסה ממוחשבת של מה שנקרא “מכתב שרשרת” – מסמך אנטישמי, הנה מספר חלקים ממנו:

“הפוך מספר חברים להיטלר כדי להפוך גם אתה לפיהרר

לא תוכל הפוך אותי להיטלר כי אני כבר פיהרר שלך

卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐

הפוך לפחות 5 אנשים נוספים להיטלר אחרת תוך 77 יום יגיע בלילה יהודי קמצן שיגנוב את כל כספך ויאנוס אותך

卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐卐

אל תהפוך אותי שוב להיטלר כי אני כבר פיהרר שלך”

בטקסט האנטישמי שהובא לעיל מופיעה גם דמות של אדולף היטלר המורכבת ממספר תווים.

מי ששם לב להתקפה האנטישמית היו מספר הורים של הסטודנטים, אשר הודיעו למורה.

הטקסט האנטישמי אשר הופץ על ידי הסטודנטים של בית הספר במילאנו נכתב בשנת 2015 על ידי משתמש צעיר של רשת חברתית המתמחה במשחקי ווידאו.