LOADING

Type to search

גרמניה חילול

חוּללה מצבת זיכרון ליהודים

Share
מקור: bild

כיכר האופֶּרה, האנובר – מצבת הזיכרון לשואה בכיכר האופרה הינה לזֵכר 1930 אזרחים יהודים מהנובר, אשר נרדפו ונרצחו על ידי הנאצים. ואולם, מאז השלמתה ב- 1994, כבודו של המקום נפגע שוב ושוב.

אלמונים השחיתו מסביב את כל הזרקורים, וניפצו את הזכוכיות העבות  – על פי המשוער בעזרת פטיש.