LOADING

Type to search

ארצות הברית דו״חות שנתיים

דוח ה FBI לפשעי שנאה לשנת 2017

Share
מקור: FBI

ה- FBI פרסם את הנתונים הסטטיסטיים על פשעי שנאה, 2017 – The Uniform Crime Reporting (UCR) – הדו”ח האחרון של התוכנית על תקריות ברחבי הארץ שהעילה להן הייתה דעה קדומה. נתוני 2017, שהוגשו על ידי 16,149 רשויות אכיפת החוק (יותר מאשר הסך הכולל של 15,254 סוכנויות בשנת 2016), מספקים מידע על עבירות, קורבנות, עבריינים ומיקומים של פשעי שנאה.

רשויות אכיפת החוק הגישו דיווחי תקריות בהן נכללו 7,175 תקריות פליליות ו -8,437 עבירות שהמניע להן היה דעה קדומה כלפי גזע, מוצא אתני, דת, נטייה מינית, מוגבלות, מגדר וזהות מגדרית. יש לציין שתוכנית ה-UCR אינה מעריכה את העבירות בתחומי השיפוט של סוכנויות שאינן מגישות דוחות.  להלן דגשים בנתונים הסטטיסטיים על פשעי שנאה ב-2017.

קורבנות פשעי שנאה

  • היו 7,106 תקריות חד-צדדיות שבהן היו מעורבים 8,493 קורבנות. התפלגות באחוזים של הקורבנות לאירועים בגלל דעה קדומה שהניעה את פשע השנאה הספציפי כלפיהם מראה כי 59.6 אחוזים של הקורבנות היוו יעד לפגיעה בשל דעה קדומה של העבריינים בנושא גזע / שיוך אתני/מוצא; 20.6 אחוזים בשל דעה קדומה כלפי שיוכם הדתי ; 15.8% היו קורבנות בשל סטיגמה כלפי נטייתם המינית; 1.9% נפגעו בשל חוסר סובלנות כלפי המגבלה ממנה סבלו; 1.6% בשל דעה קדומה כלפי זהותם המגדרית; ו 0.6% היוו יעד לפגיעה בשל המגדר עצמו.(היות שהאחוזים עוגלו, החלוקה כאן לא מצטברת לכדי 100%).
  • בשישים ותשע (69) תקריות של פשעי שנאה היו מעורבים 335 קורבנות.

עבירות לפי קטגוריה של פשע

  • מתוך 5,084 עבירות של פשעי שנאה המסווגות כפשעים נגד אנשים ב -2017, 44.9% כללו איומים, 34.3% כללו תקיפה פשוטה ו -19.5% כללו תקיפה חמורה. 23 מעשי אונס, 15 מקרי רצח ועבירה אחת של סחר בבני אדם –  לשם זנות- כל אלו דווחו כפשעי שנאה. 27 העבירות הנותרות של פשעי שנאה דווחו בקטגוריה של “אחר”.
  • היו 3,115 עבירות של פשעי שנאה שסווגו כפגיעות ברכוש. רוב אלה (74.6%) היו מעשי הרס / נזק / ונדליזם בעוד ששוד, פריצה, גניבה, גניבות רכב, הצתה ועבירות אחרות היוו 25.4 מהאחוזים הנותרים של פגיעות ברכוש.
  • מאתיים שלושים ושמונה (238) עבירות נוספות סווגו כפשעים נגד החברה. קטגוריית פשע זו מייצגת איסור של החברה לעסוק בסוגים מסוימים של פעילות כגון הימורים, זנות, ושימוש בסמים. אלה הם בדרך כלל פשעים שאינם גובים קורבנות ושבהם רכוש לא מהווה יעד לפגיעה.

עבריינים ידועים

  • בתוכנית UCR, המונח עבריין ידוע אינו מעיד על כך שהזהות של החשוד ידועה; אלא שהמונח מצביע על כך שהיבט מסויים של החשוד זוהה, ובכך יצר הבחנה בין חשוד לבין עבריין לא ידוע. רשויות אכיפת החוק מציינות את מספר העבריינים, ובמידת האפשר, את גזעם של העבריין או של העבריינים כקבוצה. החל משנת 2013, קציני אכיפת החוק גם יכולים לדווח אם חשודים היו קטינים או בגירים, כמו גם את המוצא האתני של החשוד כאשר הדבר ניתן.
  • מבין 6,370 העבריינים הידועים, 50.7% היו לבנים, ו -21.3% היו שחורים או אפרו-אמריקאים. גזעים אחרים היוו את העבריינים הנותרים: 0.8% היו אינדיאנים אמריקאים או אינדיאנים מאלסקה; 0.7% היו אסיאתיים; פחות מעשירית של 1% היו ילידי הוואי או איים אחרים באוקיינוס ​​השקט; ו -7.5% היו מקבוצה של גזעים מעורבים. הגזע לא היה ידוע ב -19.1% מהמקרים.
  • מבין 5,131 העבריינים המוכרים שעבורם דווח על מוצא אתני, 25.0% לא היו היספנים או לטינים, 8.8% היו היספנים או לטיניים, ו -1.6% היו בקבוצה של מוצא אתני מרובה .  המוצא האתני לא היא ידוע בנוגע ל- 64.5 אחוזים מכלל עבריינים אלה.
  • מתוך 4,895 עבריינים ידועים שלגביהם היו ידועים הגילאים, 83.0% היו בני 18 ומעלה.

מיקומים של פשעי שנאה

רשויות אכיפת החוק מורשות לציין את מיקום ההתרחשות של עבירה בתקרית של פשעי שנאה כאחד מ -46 מקומות ייעודיים. בשנת 2017, רוב התקריות שהוגדרו כפשעי שנאה (27.5 אחוזים) התרחשו או ליד מגורים / בתים, שבע עשרה (17.0) אחוזים התרחשו באוטוסטרדות / כבישים / סמטאות / רחובות / מדרכות; 10.5 אחוזים התרחשו בבתי ספר / מכללות; 5.8% התרחשו בחניות / מגרשים / מוסכים; ו -4.1 אחוזים התרחשו בכנסיות / בתי כנסת / מקדשים / מסגדים. המיקום המדווח היה אחר / לא ידוע ב 11.5% מכלל התקריות של פשעי שנאה. 23.7 אחוזים הנותרים של פשעי שנאה התבצעו במקומות אחרים או במספר מקומות מרובים.

נתונים סטטיסטיים על פשעי שנאה לשנת 2017 זמינים אך ורק באתר האינטרנט של ה- FBI.