LOADING

Type to search

בלגיה דו״חות שנתיים

דו”ח האנטישמיות בבלגיה לשנת 2017

Share
מקור: antisemitisme.be

Antisemitisme.be מתעד את התקריות האנטישמיות שבוצעו מאז שנת 2001 על כלל אדמת בלגיה ומפרסם עבור שנה דו”ח על אנטישמיות בבלגיה. ניתן למצוא במסמך זה את כל התקריות האנטישמיות, את שיטות עבודתנו כמו גם ניתוח של השנה הקודמת.

כל התקריות שתועדו ונותחו בדו”ח אלה תקריות שדווחו או שהוגשה עליהן תלונה במשטרה על פשע גזעני. כמובן, כל המספרים עליהם מבוסס הניתוח, משקפים מגמה בלבד ולא תמונה מדויקת של האנטישמיות בבלגיה.

כל עוד חברי הקהילה היהודית ירגישו, ובצדק, חסרי ביטחון, כל עוד המוסדות היהודיים יזדקקו להגנה, כל עוד הם לא יוכלו להסתובב בביטחון כמו כל אזרח בלגי כשהם חובשים כיפה או עונדים מגן דוד או כל סימן מובהק של יהדות, המאבק נגד אנטישמיות חייב להימשך והרשויות הפוליטיות יצטרכו לנקוט בכל האמצעים.