LOADING

Type to search

סקרים

הדעות על חשיבות הדת, מעמד המיעוטים ונושאי מפתח חברתיים, שונות בין תושבי מערב אירופה ותושבי מזרח  אירופה

Share
מקור: pewforum

מסך הברזל שבימים עברו הפריד בין מזרח למערב אירופה נעלם מזמן אבל היבשת כיום חלוקה ביחסה לדת, למיעוטים ולנושאים חברתיים כגון נישואים חד מיניים והפלות חוקיות. בהשוואה למערב אירופה, מעט מאד אנשים ממרכז וממזרח אירופה יסכימו לקבל במשפחות שלהם או בשכונות שלהם מוסלמים או יהודים והם לא יסכימו לנישואים חד מיניים או להרחבת ההגדרה של הזהות הלאומית כך שתכלול אנשים שנולדו מחוץ למדינה שלהם.

הבדלים אלה נראים בבירור בסדרת סקרים שנערכו על ידי מרכז המחקר Pew בין השנים 2015 ו -2017 בקרב קרוב ל -56,000 מבוגרים (בני 18 ומעלה) ב -34 מדינות מערביות, מרכזיות ומזרח אירופאיות. הבדלים אלה ממשיכים לחלק את היבשת יותר מעשור לאחר שהאיחוד האירופי התרחב הרבה מעבר למדינות מערב אירופאיות וכללה באיחוד האירופאי בין היתר את מדינות מרכז אירופה כגון פולין והונגריה, ואת המדינות הבלטיות – אסטוניה, לטביה וליטא.

במקרים מסוימים הפער ביבשת בעמדות ובערכים יכול להיות קיצוני ביותר. לדוגמה, כמעט בכל מדינה במרכז ומזרח אירופה, פחות ממחצית מהמבוגרים ענו שהם יהיו מוכנים לקבל מוסלמים למשפחה שלהם; כמעט בכל מדינות מערב אירופה, יותר ממחצית מהנשאלים ענו שהם יקבלו מוסלמי למשפחתם. חלוקה דומה עולה בין מרכז/מזרח אירופה למערב אירופה ביחס לקבלת יהודים למשפחה.

שאלה אחרת בה נשאלו האם יהיו מוכנים לקבל מוסלמי בשכונה שלהם, היו גם כאן המערב אירופאים יותר מוכנים לקבל מוסלמים בשכונות שלהם. לדוגמה, 83% מהפינים אומרים שהם יהיו מוכנים לקבל מוסלמים כשכנים, לעומת 55% באוקראינה. ואף על פי שהחלוקה פחות מוחלטת, המערב אירופאים גם מוכנים לקבל יהודים בשכונות שלהם.

היחס למיעוטים הדתיים באזור הולך יד ביד עם תפיסות שונות לגבי זהות לאומית. כאשר הם היו בתחום ההשפעה של ברית המועצות, הדת הורחקה מחוץ לחיים הציבוריים במרכז ובמזרח אירופה . אבל כיום, עבור רוב האנשים החיים בגוש המזרחי לשעבר, להיות נוצרי (בין אם קתולי או אורתודוקסי) הוא מרכיב חשוב בזהותם הלאומית.

לעומת זאת במערב אירופה, רוב האנשים לא מרגישים שהדת הוא חלק מרכזי בזהות הלאומית שלהם. בצרפת ובאנגליה למשל, רוב האנשים אומרים שזה לא חשוב להיות נוצרי על מנת להיות צרפתי או בריטי.

לא כל מדינה באירופה מתאימה לתבנית זו. במדינות הבלטיות למשל – לטביה ואסטוניה – רוב התושבים אומרים שלהיות נוצרי לא קובע את הזהות הלאומית שלהם. אך עדיין מעטים מוכנים לקבל מוסלמים לתוך המשפחות שלהם או בשכונת שלהם.

אבל דפוס כללי מזרח-מערב נראה בבירור גם במידה אחת של לאומיות: שוביניזם תרבותי. הנחקרים נשאלו האם הם מסכימים עם האמרה: “האנשים אצלנו לא מושלמים אבל התרבות שלנו היא נעלה יותר מתרבויות אחרות”. למרות שיש יוצאים מן הכלל, רוב במרכז ומזרח אירופה נוטים לומר כי התרבות שלהם נעלה יותר. שמונת המדינות שבהן הגישה הזאת היא נפוצה יותר נמצאות כולן במזרח: יוון, גאורגיה, ארמניה, בולגריה, רוסיה, בוסניה, רומניה וסרביה.

אנשים במרכז ומזרח אירופה נוטים לומר שהעובדה שהם נולדו במדינה שלהם ושיש להם רקע משפחתי שם חשובים לזהות הלאומית שלהם (למשל, להיות רומני אמתי: ראה כאן).