LOADING

Type to search

קנדה תעמולה

מנהלת בית ספר לבנות בטורונטו פוטרה בגלל גרסה אנטישמית של ההצגה “הסוחר מוונציה”

Share
מקור: Global news

טורונטו אונטריו – ג’ודית קרלייל (Judith Carlisle), מנהלת בית ספר פרטי לבנות בטורונטו פוטרה לאחר שלא הזהירה את התלמידות מראש לגבי התוכן האנטישמי של ההצגה המבוססת על הסוחר מוונציה שנכתב על ידי שייקספיר שבה צפו בנות כיתה יא ו- יב של בית הספר.

מועצת המנהלים של בית הספר Bishop Strachan School (BSS) כתב במכתב שנשלח להורים ביום שישי כי ג’ודית קרלייל פוטרה לאחר שיחה.

“התהליך לא הכין כראוי את התלמידות ולא סיפק קונטקסט מתאים, דבר שהחמיר את הנזק, ואנחנו מצטערים על כך מאד”, כתב יו”ר מועצת המנהלים של בית הספר.

“במבט לאחור, הייתה זו טעות. נפתח בבדיקה פנימית על מנת לקבוע קווים מנחים שיבטיח כי דבר כזה לא יקרה פעם נוספת”.

המחלוקת התפתחה סביב מחזה שבו צפו תלמידות בית הספר ב -17 באוקטובר.

במכתב שנחתם על ידי 24 הורים נכתב כי המופע הכיל שפה משפילה ובלתי הולמת, עם שפה אנטישמית שפגעה בתלמידות היהודיות.

“ההצגה של Box Clever הייתה אמורה לספק ספין מודרני לסוחר מוונציה ולקשר את המסרים האנטישמיים לאלה שהיטלר השתמש בהם בשואה”, נכתב המכתב.

“במקום זאת, כמתואר להלן, הגדילה Box Clever בצורה משמעותית את הסנטימנט האנטישמי של הגרסה המקורית של המחזה, והציגה את השואה באור הומוריסטי שמזער את השפעתה והעליבה רבים מהסטודנטים היהודים שמשפחותיהם נפגעו באופן אישי”.

בהצהרה ביום שישי אומרת קרלייל כי הגרסה של המחזה “התקבל בצורה טובה” כאשר הוא בוצע על ידי בית הספר התיכון אוקספורד בבריטניה בעוד היא ניהלה את בית הספר. היא מודה שהיא מצטערת שלא הייתה תכנית שהכינה את המורים.

“לעולם לא הייתי פוגעת במתכוון בתלמידות או בהוריהם. זאת לא הייתה כוונתי”, אמרה קרלייל.

“כמנהלת בית הספר, האחריות הזו מוטלת עלי בסופו של דבר. אני מתחרטת עמוקות על כל פגיעה שנגרמה על ידי זה ועל כל נזק שהוא עשה לחברי קהילת בית הספר. אני מכבדת את המוסד עמוקות”.

במכתב להורים, BSS פרסם התנצלות והודה לאלה שהביע את דאגותיהם.