LOADING

Type to search

אוקראינה דו״חות שנתיים

דו”ח האנטישמיות באוקראינה לשנת 2017

Share
מקור: vaadua

הדו”ח חובר במסגרת פרוייקט המעקב אחר גילויי הקסנופוביה באוקראינה. העלון מתפרסם מדי חודש משנת 2006.

בכל מקום, אלא אם צוין אחרת, הציטוטים מהשפות האוקראינית והאנגלית תורגמו לשפה הרוסית על-ידי מערכת העלון.

בעת הכנת העלון נעשה שימוש בחומרים אשר התפרסמו בכלי תקשורת המונים, פרסומים של קהילות לאומיות וארגוני זכויות האדם וכן במידע אשר התקבל מפעילים חברתיים.

העורך והמחבר: ויאצ’סלב ליכאץ’.

את הדו”ח המלא ניתן למצוא בקישור הבא:

גרסה אנגלית