LOADING

Type to search

ארצות הברית מאבק באנטישמיות

משרד החינוך מאמץ הגדרה חדשה של האנטישמיות בקמפוסים

Share
מקור: governing

על פי דו”ח שפורסם בניו יורק טיימס החליט המנהל החדש של מחלקת זכויות האדם במחלקת החינוך לפתוח מחדש את תיק האפליה נגד אוניברסיטת רוטגרס שממשל אובמה סגר לפני ארבע שנים, ובכך לשנות למעשה את הגדרת האנטישמיות בקמפוסים.

קנת מרקוס, עוזר מזכיר מחלקת החינוך לזכויות האזרח שנבחר לאחרונה לתפקיד, הודיע ​​על המהלך במכתב ששלח ב -27 באוגוסט להסתדרות הציונית של אמריקה. הוא מסר כי הוא רואה את המקרה כאפליה נגד קבוצה אתנית ולא כאפליה דתית.

פעילים פרו פלסטינים התנגדו בתוקף למינויו של מרכוס שמתייחסים אליו כאל “צלבני”, ש”במשך שנים דגל בחוקים ומדיניות שנועדו להעניש סטודנטים שתומכים בזכויות הפלסטינים “.

החלטת הממשלה הפדראלית “מסווגת כמעט כל ביקורת נגד ישראל כאנטישמית”.

התלונה מטעם ZOA, שהוגשה ב -2011, האשימה את הקבוצה הפרו-פלסטינית  – אמונה,  מודעות ידע ופעילות, כי היא גובה דמי השתתפות מסטודנטים יהודים ופרו-ישראלים במהלך אירועים בקמפוס. המקור לכך היא הודעה בדואר אלקטרוני שטענה כי החליטו על גביית דמי כניסה לאחר ש”150 ציונים” הגיעו לאירוע.

על פי דיווח הטיימס, מארגני הקבוצה טענו כי הם החליטו לגבות תשלום ברגע האחרון כדי לכסות את שכר הדירה ואת עלויות האבטחה, וחוקרים פדרליים באותה תקופה מצאו שכל המשתתפים שילמו דמי כניסה.

מרקוס כתב כי הוא רוצה לבחון מחדש את האי-מייל הזה ולכתוב: “במקרים כאלה חשוב לקבוע אם מונחים כמו ‘ציונים’ הם למעשה קוד עבור המילה ‘יהודי’.

ZOA שיבח את החלטתו של מרכוס כ”פורצת דרך”.

“היה צריך מנהיג כמו קנת מרקוס כדי לקבל סוף סוף החלטה בקשר לפנייה של ZOA וגם לאלץ את  משרד זכויות האזרח לאמץ את ההגדרה של אנטישמיות שמשקף כיצד האנטישמיות באה לידי ביטוי בימים אלו במיוחד בקמפוסים שלנו”, אמר מורטון קליין, נשיא ZOA, בהצהרה החודש.