LOADING

Type to search

ארצות הברית מאבק באנטישמיות

המשטרה מחפשת אדם שהשחית סוכה במרכז “יד עזרא” בברקלי

Share
מקור: Click on Detroit

ברקלי, מישגן – ב -23 בספטמבר, הגיע אלמוני ל- “יד עזרא” באופניים וניסה להפיל את הסוכה. גם האיש שבר את אחת ממצלמות המעקב שלא קלט שהיא מקליטה את פניו.

יד עזרא הגישה תלונה למשטרה. המשטרה מקווה לשתף את הווידאו יסייע לזהות את החשוד.