LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

מספר האירועים האנטישמיים בברלין עלה מעט

Share
מקור: RIAS

מספר האירועים האנטישמיים בברלין במחצית הראשונה של השנה נותר ברמה גבוהה.

בחודשים ינואר-יוני נרשמו 527 תקריות עליה של 13 מקרים לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך דיווח מרכז המחקר והמחקר בברלין (RIAS).

מספר היהודים הנפגעים ישירות גדל עוד יותר, מ- 47 ל- 81 איש.