LOADING

Type to search

גרמניה דו״חות שנתיים

ירידה במספר העבירות הפליליות האנטישמיות במדינת המחוז תוּרינגיה

Share
מקור: thueringen

מספר העבירות הפליליות המתייחדות בעוינות כלפי יהודים וישראל ירד בתוּרינגיה. זה עולה ממִספרים, אשר עליהם דיווחה הלשכה הארצית לחקר הפשיעה (LKA) בעקבות שאלת בירור מאת MDR תוּרינגיה. בששת החודשים האחרונים של שנה זו דֻווח, על פי LKA, על 32 עבירות שכאלו. זה היה מספר הקטן בשבע מאותה התקופה ב- 2017.

לגבי מְבצעי העבירות לא היו בנמצא כל נתונים. בעבר היו אלה על כל פנים, מעל לכל, אנשי ימין קיצוני. על עבירות פליליות אנטישמיות נמנות בין היתר נטילת העוקץ והפחתת החומרה של השואה או הכחשתה, או מריחת סמלים נאציים על פני אתרי זיכרון יהודיים.

לאחרונה, הממונה על האנטישמיות בממשלה הפדראלית, פליקס קליין, העלה השגות וטען, שלרשויות ביטחון גרמניות היו בעיות בסיווגן הנכון של עבירות פליליות המתבצעות נגד יהודים. “המאבק באנטישמיות נכשל לעיתים קרובות כבר בכך, שהיא לא מזוהה ככזו”, אומר קליין בייֶנָה בספטמבר, ביום עיון של המכון לדמוקרטיה וחברה אזרחית.

באופן קונקרטי דרש קליין לדאוג להפיכתה של האנטישמיות לידועה יותר בקֶרב שוטרים ופרקליטי מדינה, אך גם בקרב מורים. קליין אמר, שאם עבירות פליליות אנטישמיות היו מוכָּרות ככאלו על ידי רשויות הביטחון – ככלל היו ננקטים נגד צעדים מתאימים לאכיפת החוק.