LOADING

Type to search

אירוע אלים שוייץ

השחתת אטליז יהודי בבזל

Share
מקור: bzbasel

בזל – העבריינים האלמונים היכו פעמיים בסוף השבוע שעבר. בלילה שבין יום שישי לשבת – כלומר במהלך השבת, יום המנוחה היהודי – הושלכו אבנים לעֵבר דלת הכניסה של האטליז השיתופי היהודי ברחוב פרידריך. תוך כדי כך נשברה שמשה. בלילה שבא לאחר מכן, ביום שני, הופיע פעם נוספת אותו דפוס פעולה.

כבר לפני חודש, היה האטליז, שהינו היחיד באזור אשר מספק בשר כשר לקהילה היהודית, קורבן למעשה ונדליזם. בשתי הפעמים הושחתו נוסחי הכיתוב בכניסה, בעברית ובגרמנית. דבר בולט לעין: תחילתם של מעשי הוונדליזם חופף לימי החג היהודיים החשובים ביותר: ראש השנה, יום כיפור וסוכות.

האטליז, אשר לו 800 לקוחות בחודש במקורב, ממוקם מזה כבר עשרות שנים ברחוב פרידריך. “בפעם הראשונה יש אצלנו תקריות כאלול”, אומר חבר הוועד המנהל, לֶאוֹפּוֹלד שטֶפָנסקי. הוא משער שהמניע הינו אנטישמיות. על כל פנים, בהתייחס למחלוקת המתמשכת סביב השחיטה, עשויים לבוא בחשבון גם אוהבי חיות מיליטנטים הנחלצים להגנתן. ואולם, אין כל אינדיקציות קונקרטיות כגון אִיומים, מריחה של כתובות או מכתבי קבלת אחריות. “אנו שוקלים עכשיו, תוך התייעצות עם המשטרה, האם אנחנו צריכים להתקין מצלמת אבטחה”.