LOADING

Type to search

גרמניה חילול

כתובות בבית קברות יהודי

Share
מקור: dubisthalle

Halle – על קיר בית הקברות היהודי ב- Wasserturm Nord  שב- Halle רוססו כתובות. אלמונים ריססו פנים שלהם שיניים חדות ומעגל שבתוכו משולש.