LOADING

Type to search

בריטניה דו״חות שנתיים

פשע שנאה, באנגליה וויילס לשנים 2017/18

Share
מקור: cnn

היהודים הם הקבוצה השנייה בגודלה הסופגת פשעי שנאה דתית בבריטניה, כך עולה מנתונים סטטיסטיים חדשים שפורסמו היום (שלישי) במדינה. בין היתר, נרשמה עלייה של 40% בעבירות אנטישמיות בשנה האחרונה.

הנתונים הסטטיסטיים השנתיים של משרד הפנים במדינה, שלראשונה מציגים מקרי אנטישמיות, מראים כי מספר העבירות הגיע לשיא, כאשר יותר ממחציתן בשנים 2017-18 בוצעו נגד מוסלמים.

672 פשעי שנאה דתיים נרשמו על ידי המשטרה נגד יהודים באותה תקופה – מה שמהווה 12% מתוך 5,680 פשעי שנאה דתיים שנרשמו ממאי 2017 עד אפריל 2018. ב-2,965 מקרים – המהווים 52% – נרשמה איסלאמופוביה.

דובר מטעם הקרן לביטחון קהילתי בירך על הפרסום ואמר: “אנחנו כבר רואים את הייצוג המובהק המשמעותי של היהודים כמטרה לפשעי שנאה. נמשיך לעבוד עם המשטרה והממשלה לעשות כל שביכולתנו כדי להפוך את המצב הזה”.

בחודש אפריל 2016 החל משרד הפנים לאסוף מידע מהמשטרה על פשעי שנאה דתית. איסוף נתונים אלו הפך לחובה בבריטניה בשנת 2017. המשטרה רשמה סך של 94,098 עבירות של פשעי שנאה – יותר מכפול מסך הכל לפני חמש שנים – וכל הקטגוריות ראו עלייה.

“עלייה זו נחשבת בעיקר על ידי שיפורים בעבודת המשטרה, אם כי היו אירועים שגרמו לעלייה בפשעים אלו, כגון משאל העם על היציאה מהאיחוד האירופי והפיגועים בשנת 2017”, נכתב במסמך מטעם משרד הפנים.