LOADING

Type to search

ארגנטינה דו״חות שנתיים

האנטישמיות היא הסיבה העיקרית לתלונות על אפליה בבואנוס איירס

Share
מקור: Diario Vivo

האנטישמיות היתה הסיבה העיקרית לתלונות על אפליה שנתקבלה על ידי פרקליטות העיר במהלך שנת 2017. תקיפות על הקהילה היהודית היוו 24% מהתלונות, מה שמראה שיא מצער: ב -2016, גם במגזר זה סבלה האוכלוסייה רוב המעשים של אפליה, עם 22 אחוזים מתוך 210 מקרים.

הסיבה השנייה לאפליה שדווחה ב- 2017 היא בשל מאפיינים מיניים, שהיוו 20 אחוזים מסך כל התלונות, ולאחריה תקיפות בשל מאפיינים פיזיים ונפשיים, אשר היוו 19 אחוזים מהתלונות.

הניתוח גם מדגיש כי כ -30% מהאירועים התרחשו בבתים פרטיים, בעוד שקיים דבר מקביל במרחב הציבורי: כמעט 13% מהתלונות הנוגעות לאפליה בוצעו ברשתות חברתיות ושירותי מסרים מיידיים.