LOADING

Type to search

מחקרים

גישה כמותית להבנת האנטישמיות באינטרנט

Share
מקור: arxiv

Joel FinkelsteinSavvas ZannettouBarry BradlynJeremy Blackburn

גל חדש של אנטישמיות גוברת, המונעת על ידי קהילות אינטרנט שוליות, היא נוכחות מדאיגה יותר ויותר בתחום החברתי-פוליטי.

האופי הנפוץ והגלובלי של הרשת סיפק כלים המשמשים את הקבוצות הללו להפיץ את האידיאולוגיה שלהם לשאר האינטרנט.

למרות שמחקר האנטישמיות והשנאה אינו חדש, היקף ושיעור השינוי של נתונים מקוונים השפיעו על היעילות של גישות מסורתיות למדוד ולהבין את המגמה המדאיגה הזו.

במחקר זה אנו מציגים מחקר כמותי בקנה מידה גדול של אנטישמיות באינטרנט. אנו אספנו מאות מיליוני תגובות ותמונות מקהילות ימין קיצוני כמו 4chan’s Politically Incorrect board  ו – Twitter, Gab.

באמצעות שיטות מעוגנות מדעית, כימתנו את ההסלמה וההתפשטות של ממים ורטוריקה אנטישמית ברחבי האינטרנט.

מצאנו שתדירות התוכן האנטישמי גדלה מאוד (במקרים מסוימים יותר מאשר הוכפלה) לאחר אירועים פוליטיים מרכזיים כגון הבחירות לנשיאות ארה”ב 2016 ולאחר עצרת “לאחד את הימין” בשרלוטסוויל.

יתר על כן, האנטישמיות הזאת מופיעה במקביל לעליות חדות בתוכן הלאומני האתני הלבן של אותן קהילות.

מצאנו תחליפים סמנטיים מאוסף הפוסטים שלנו ןהדגמנו כיצד טכניקות אוטומטיות יכולות לגלות ולסווג את השימוש בטרמינולוגיה אנטישמית.

בנוסף, בדקנו את השכיחות וההפצה של המם “הסוחר המאושר” (“Happy Merchant”), ובמיוחד כיצד משפיעות קהילות אלה על התפשטותן לשירותים נוספים כמו Twitter  ו- Reddit.

יחד, התוצאות שלנו מספקות מסגרת כמותית ומונחי-נתונים להבנת האנטישמיות באינטרנט.

השיטות הפתוחות והמקצועות שלנו משמשות מסגרת להגדלת המאמצים האיכותיים הנוכחיים של ארגוני אנטי-שנאה, המספקים תובנות חדשות לגבי צמיחתה והתפשטותה של האנטישמיות באינטרנט.