LOADING

Type to search

בריטניה תעמולה

מועמד למועצת ברייטון שלח “מכתב אנטישמי מאד”

Share
מקור: metro

ביקורת הושמעה כלפי מועמד מטעם מפלגת הלייבור על מכתב “אנטישמי גלוי” ששלח לעמיתיו בברייטון, שבו הוא הגדיר את ישראל בגזענות ושיבח את ה- BNP. מועצת הנציגים היהודית של סאסקס דורשת ממפלגת הלייבור של ברייטון והוב להסיר את ג’רי גולד (Jerry Gould) מרשימת המועמדים שלה לאחר פרסום המכתב באתר האינטרנט שלו.

במכתב שהופץ לחברי המפלגה המקומית על ידי גולד, מועמד למועצת ברייטון והוב (Brighton and Hove), הוא כתב על אכזבתו מהחלטת ה- NEC לקבל את הגדרת האנטישמיות הבינלאומית ב -4 בספטמבר.

הוא כתב: “אני מהרהר במעמדי במפלגה מאז קבלת טיוטת ה- IHRA על ידי ה- NEC כמדיניות מפלגת הלייבור. “אין לי ספק שמדינת ישראל המודרנית היא יוזמה גזענית באותה דרך ומאותן סיבות כמו ארה”ב ואוסטרליה.

 “אלה הם גניבת קרקעות מהאוכלוסייה הילידית, הסירוב להכיר בשוויון זכויות במשפט של האוכלוסייה המקומית ורצח עם בלתי אנושי ושיטתי נגד האוכלוסייה הילידית”.

כאן הופיעה שגיאת כתיב שבה נכתב שהוא לא יהיה ‘Kao Tao’ למדיניות – כשהכוונה היא למילה kowtow התפרסות,  לפני שהוסיף: “חברים רבים שלי אמרו שזה שינוי קטן כדי לאחד את המפלגה.

המכתב של ג’רי גולד במלואו: