LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות צרפת

המאבק נגד גזענות ואנטישמיות באינטרנט

Share
מקור: gouvernement

ביום חמישי, 20 בספטמבר 2018, קיבל ראש הממשלה, בנוכחות שר המדינה למגזר הדיגיטלי, את הדו”ח שנכתב על ידי Laetitia Avia, חברת הפרלמנט, Karim Amellal, מורה וסופר ו- Gil Taieb, סגן נשיא המועצה המייעצת של מוסדות יהודיים בצרפת (CRIF), על חיזוק המאבק בגזענות ובאנטישמיות באינטרנט.

אדוארד פיליפ (Édouard Philippe) אישר למחברי הדו”ח כי הממשלה תומכת במספר רב של המלצותיהם. כך, בין היתר, ההצעות הבאות:

  • הרצון להפוך את ההליכים לדיווח על תוכן בלתי חוקי פשוט יותר.
  • קביעת מגבלת הזמן להסרת חומר שנאה. ניתן לשקול את מגבלת הזמן 24 שעות המוצעת על ידי המחברים אם היא מלווה באמצעים משפטיים מתאימים. מגבלת הזמן יכולה אפילו להיות קצרה בהרבה אם היא תתחיל בדיווח של רשות ציבורית או מאושרת, בהתאם לטיוטת הטיוטה האירופית על תוכן טרור.
  • יישום קנסות כספיים מרתיעים במיוחד עבור מפעילים שאינם עומדים בהתחייבויותיהם בנוגע להסרת תוכן שנאה.

ראש הממשלה קיבל שלוש התחייבויות לגבי המתודולוגיה כדי להבטיח שהעבודה תמשיך בצורה חלקה בנושא חשוב זה:

  • יש להרחיב את הצעות הדו”ח במסגרת האסיפות הכלליות על התקנות הדיגיטליות החדשות, שהושקו לפני מספר שבועות על ידי שר המדינה למגזר הדיגיטלי, Mounir Mahjoubi, אשר יושלם עד סוף השנה. זה יבטיח עקביות של הנחיות הממשלה על איך תוכן בלתי חוקי באינטרנט צריך להיות מטופל.
  • בשנת 2019 מתכוונת הממשלה להציע לפרלמנט תיקון לחוק.
  • הנציג הבין-משרדי למאבק בגזענות ובאנטישמיות יהיה אחראי לפיקוח על תיאום המעקב אחר המלצות הדו”ח. העבודה תדבוק באיזון הנכון בין מאבק נחוש בדברי שנאה לבין שימור חופש הביטוי.

גם ראש הממשלה חזר על הצורך למקם את המאבק הזה גם בהקשר אירופי. לפיכך, הוא התעניין מאוד בהצעות הדו”ח להגדרת מעמד “מאיץ תוכן” כדי לקבוע באופן חוקי את המפעילים שפעילותם היא לתוכן, התייחסות או דירוג של תוכן מקוון – ולכן הם לא רק מארחים ספקי שירותים ולא בעלי אתרים. הממשלה תומכת ביוזמה אירופית בנושא זה. זה יכול להיות מופעל לאחר השלמת הצעד הראשון עם אימוץ של הרגולציה האירופית על הסרת תוכן טרור – עניין שבו הנציבות האירופית רק הגיש הצעה, אשר הממשלה רוצה לשבח.