LOADING

Type to search

חילול פולין

חולל קבר של אדמו”ר באוסטרובייץ

Share
מקור: ynet

אוסטרובייץ – חולל ציון קברו של אדמו”ר בפולין בבית קברות בעיר אוסטרו בייץ.

אלמונים חיללו השבוע את קברו של האדמו”ר רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה, שנמצא בעיר אוסטרובייץ בדרום-מרכז פולין. ציון הקבר הוקם לאחרונה על ידי צאצאיו של האדמו”ר ויוצאי העיר ששרדו את השואה, בסיוע ארגון דור לדור (J-nerations) הפועל בפולין ובאירופה לשימור שרידי הקהילות היהודיות.

ציון הקבר נמצא בתוך בית קברות יהודי שהפך לפארק שבו התושבים נוהגים לטייל עם כלביהם מדי בוקר וערב, ולא אחת הכלבים עושים את צרכיהם על קברי היהודים.