LOADING

Type to search

גרמניה התנכלות

הרב של אופנבך הותקף שוב

Share
מקור: bild

אופנבך – עוד התקפה מגעילה על הרב מנדל גורביץ. כמה צעירים צעקו לעברו “יהודי מזדיין!” („Scheiß-Jude!“). בנו של הרב הזעיק סיור משטרתי.

המשטרה הצליחה לעצור שישה צעירים (13-16, בולגרים, גרמנים, איטלקים, סרבים) ליד זירת הפשע ותיעד פרטיהם האישיים. האשמה: העלבה.