LOADING

Type to search

דה-לגיטימציה

פעילה אנטישמית הוזמנה לכנס הלייבור

Share
מקור: Israel national news

לונדון – אווה ישייביץ’ (Ewa Jasiewicz), שהורשעה בריסוס גרפיטי אנטישמי על חומות גטו וורשה וגורשה מישראל עקב פעילות עויינת, הוזמנה להרצות בכנס של מפלגת הלייבור הבריטית כאורחת הכבוד.

בשנת 2010 עוררה ישייביץ’ הפולניה סערה כאשר יחד עם פעיל השמאל הישראלי יונתן שפירא ריססו כתובות גרפיטי על חומות גטו וורשה לשעבר בהם סיסמאות פרו-פלסטיניות וקריאה לסיים את הכיבוש הישראלי של עזה, לדבריהם. “שחררו את כל הגטאות” וכן “שחררו את עזה ופלסטין” היו רק חלק מהסיסמאות שריססו ישייביץ’ ושפירא על קירות הגטו בוורשה. בשנת 2004 גורשה ישייביץ’ מישראל לאחר שבית המשפט קבע כי פעילותה מהווה סיכון לביטחון המדינה.

בימים האחרונים נודע כי ישייביץ’ הוזמנה לקחת חלק בוועידה של מפלגת הלייבור הבריטית, שהעומד בראשה ג’רמי קורבין הואשם באנטישמיות קשה בחודשים האחרונים. הכנס של מפלגת הלייבור מאורגן על ידי ארגון “מומנטום” – קבוצת לובי פוליטי התומכת בקורבין. מנהיג המפלגה עצמו יהיה נוכח בכנס וינאם בו לצד ישייביץ’.

ההזמנה של ישייביץ’ לנאום באירוע רשמי של הלייבור עוררה סערה. “הגרפיטי הזה הוא אנטישמי, וכך גם הנסיון להגן עליו. הגרפיטי חוטף את הטראומה היהודית ההיסטורית על מנת להטיל אשמה קולקטיבית על היהודים בכיבוש פלסטין” כתב פעיל השמאל היהודי מייקי פרנקלין בתגובה להזמנת ישייביץ’ לנאום בכנס מפלגת הלייבור. גם ארגון הצדקה היהודי-בריטי CST גינה את ההזמנה של ישייביץ’ לכנס של הלייבור וכתב כי “אם למומנטום יש איזו הגינות או יושרה, הם יבטלו את ההזמנה, שמהווה שפל חדש בחילול בתי קברות”.