LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות

הבישופים של הכנסייה האנגליקנית מאמצים במלואה את ההגדרה הבינלאומית לאנטישמיות

Share
מקור: law and religion UK

הכנסייה האנגליקנית פרסמה את ההודעה הבאה על אימוץ רשמי של הבישופים של כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה (IHRA) בהגדרת האנטישמיות ודוגמאות.

במהלך הישיבה השנתית של מכללת הבישופים, המתרחשת באוקספורד, הם הסכימו על הצהרה משותפת המאשרת את ההגדרה של IHRA לאנטישמיות – כולל כל הדוגמאות שלה – בשם הכנסייה.

הם גם קראו לכל אחד בחיים הציבוריים לדחות כל שפה או פעולה העלולה לגרום “לדעות קדומות, לסטיגמה או לשנאה כלפי בני אדם על בסיס דתם, תרבותם, מוצאם, זהותם או אמונותיהם”.

בהצהרה המלאה שאומצה על ידי הבישופים נכתב:

“בהקשר של 75 שנות ידידות המסומנת בהקמת מועצת הנוצרים והיהודים, המכללה האקדמית של הבישופים של אנגליה מציינת עתה את הצורך להבהיר את אימוץ והיצמדות להגדרת האנטישמיות של כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה (IHRA), כולל כל הדוגמאות, ללא הסתייגויות או פטור.

“אנו קוראים לכל המעורב בחיים הפוליטיים, הרוחניים והלאומיים שלנו לדחות כל שפה ופעילות שמובילה לדעות קדומות, לסטיגמה או לשנאה כלפי בני אדם על בסיס דתם, תרבותם, מוצאם, זהותם או אמונותיהם”.