LOADING

Type to search

דו״חות שנתיים דנמרק

דוח האנטישמיות לשנת 2017 בדנמרק

Share
מקור: mosaiske

כמות האירועים על רקע אנטישמי גדלה בקרוב ל-30%, כך פורסם על פי הארגון הדני היהודי AKVAH. הארגון אוסף נתונים על תקריות אנטישמיות מאז שנת 2012 ברחבי דנמרק ומפרסם דו”ח על אירועים רשומים מדי שנה.

בפועל, מדובר בגידול של שמונה אירועים לעומת שנת 2016. בסך הכול דווח על 30 אירועים אנטישמיים במדינה, כשבמהלכן נרשמה עלייה במספר מקרי ההטרדה הפיסית, במספר האיומים וביטויים אנטישמיים.

חלוקת האירועים התבצעה כך: נרשמו 24 מקרים של אמירות אנטישמיות, שלושה מקרים של איומים, שני מקרי תקיפה והתנכלויות פיסיות ומקרה אחד של הטרדה.

כאמור, הדו”ח נערך על בסיס דיווחים של אזרחים לארגון AKVAH. הנחת המוצא של מחברי הדו”ח היא שאין מדובר ב”מיפוי מלא” של האירועים האנטישמיים במדינה ומכאן שתמונת המצב חמורה אף יותר.

בנוסף לדוח השנה, ניתן לקרוא את הדוחות הקודמים כאן

AKVAH Report 2017

AKVAH Report 2016

AKVAH Report 2015

AKVAH Report 2014

AKVAH Report 2013

AKVAH Report 2012