LOADING

Type to search

בריטניה סקרים

שליש ממצביעי הלייבור מעריכים כי קורבין הוא אנטישמי, אך בכל זאת יצביע עבורו

Share
מקור: mobopinions

MOBOPINIONS Insight פרסמה סקר מדגם מייצג של 1,903 אנשים בבריטניה. הסקר מצא כי רוב הבריטים, 57%, לא חושב שמנהיג הלייבור ג’רמי קורבין הוא אנטישמי וכי דעותיו הן לגיטימיות. 43% הביעו דעה כי דעותיו על יהודים וישראל הן אנטישמיות. שני שלישים (65%) ממצביעי מפלגת הלייבור אמרו כי השקפותיו הן לגיטימיות, אך שליש (35%) אמרו שהוא אנטישמי, למרות שבכוונתם להצביע לו בבחירות הבאות. בקרב מצביעים שמרניים הוא נחלק באופן שווה 51% לעומת 49% לטובת מי שחושב שהוא אנטישמי.

קצת יותר סביר כי גברים הרגישו כי השקפותיו של קורבין הם לגיטימיים עם 60% לעומת 40% ואילו נשים היו יותר שווים בדעותיהם עם חלוקה של 53% לעומת 47%. קרב הבריטים מבוגרים היתה מגמה מעניינת, עם 56% מבני 65-74 שאמרו שהוא אנטישמי ורק 44% אמרו כי השקפותיו לגיטימיות. בין בני 75+ זהו סיפור אחר עם 70% אומרים כי השקפותיו הן לגיטימיות לעומת רק 30% הסבורים כי הוא אנטישמי.

מבחינה אזורית הדעות תאמו את המדגם למעט צפון אירלנד, שם 60% מאמינים כי קורבין אנטישמי לעומת רק 40% הסבורים כי השקפותיו הן לגיטימיות. 64% מתושבי צפון מערב בריטניה מעריכים שדעותיו לגיטימיות ו -36% חושבים שהוא אנטישמי.