LOADING

Type to search

מאבק באנטישמיות רוסיה

נעצר חשוד שריסס צלבי קרס וכתובות על קיר מרכז חב”ד בליובאוויטש

Share
מקור: JTA

הרשויות ברוסיה זיהו חשוד בריסוס כתובות גרפיטי אנטישמיות על קיר מרכז יהודי בכפר הרוסי ליובאוויטש, ערש הולדתה של תנועת חב”ד.

לפי סוכנות הידיעות JTA, האיש הוא תושב מורמנסק, עיר המרוחקת מאות קילומטרים צפונה מליובאוויטש.

ראש הכפר, יורי איוואשקין, אמר “ידענו מיד שזו לא עבודה של מקומי. המשטרה עדיין עובדת על זיהויו של שותף לפשע”.

בכתובות שרוססו נכתב “יהודים צאו מרוסיה, אדמתנו”, וצוירה הגירסה הבלטית של צלב הקרס הנאצי.

הרב גבריאל גורדון, שליח חב”ד והאחראי על המקומות הקדושים בליובאוויטש, סיפר כי בהוראת ראשי הממשל המקומי והמחוזי הוקם צוות חקירה שעמל למציאת החשודים. הוא טען שהעיר ידועה ככזו שתושביה מתנהגים בידידות ליהודים שמבקרים בה.

מתחילת החקירה, ההשערה היתה שהדבר נעשה על ידי גורמים אנטישמיים מחוץ לאזור, שמפריעה להם ההתפתחות המתחדשת בתקופה האחרונה בעיירה ליובאוויטש.