LOADING

Type to search

איום

רופא שיניים צרפתי מקבל איומים אנטישמיים

Share
מקור: bnvca

ב-20 ביולי, רופא שיניים יהודי המתגורר בצרפת קיבל מכתב של איומים אנטישמיים בדואר ושלח אותו למשרד הלאומי לערנות נגד האנטישמיות (BNVCA) אשר החליט להגיש תלונה.

“הוא מסר לנו את המכתב האנונימי בו ניתן לקרוא “פגשתי יהודי מלוכלך…” בשם היטלר. אני אשלח לך גזים…” ועל החתום “ידיד מרחוק,” הסביר ה-BNCVA.

אדון א.נ., הרופא שיניים, הגיש תלונה.