LOADING

Type to search

ארצות הברית חילול

צלב קרס וצלב הברזל בבית כנסת באינדיאנה

Share
מקור: wish tv

כרמל, אינדיאנה – בית כנסת הושחת בכתובות גרפיטי אנטישמיות בעיר כרמל שבאינדיאנה. לדברי המשטרה המקומית, על קיר המחסן של בית הכנסת “שערי תפילה” נמצא ריסוס דגל גרמניה הנאצית, וכן צלבי ברזל ששימשו בעבר כסמל נאצי לגבורה. עם זאת, האירוע לא השפיע על פעילות בית הכנסת, והיא התנהלה כסדרה ביום המנוחה היהודי.

נשיא בית הכנסת, קורי פרידמן, כתב בפייסבוק כי הקהילה משתפת פעולה בחקירת המשטרה ויוצרת קשר עם בתי כנסת נוספים “כדי לוודא שהם מודעים לאירוע וערוכים לכל תרחיש”. ראש העיר כרמל, ג’ים בריינרד, גינה את פעולותיהם של האחראים והבהיר כי האשם יישא באחריות. “אין מקום לשנאה מסוג זה בעיר, והדימויים אינם משקפים את מה שהעיר שלנו מייצגת. אסור לנו לשכוח את השנאה שהביאה לרצח של שישה מיליון יהודים”, הוסיף.