LOADING

Type to search

ניו-זילנד תעמולה

כרוזים אנטישמיים חולקו ב- Dunedin

Share
מקור: CFCA

Dunedin ,Opoho – עלונים המקדמים דעות אנטישמיות הונחו בתיבות דואר של Opoho, Dunedin, ביום רביעי.

העלון המצולם בכתב יד עודד את התושבים להוריד ספר המכחיש את השואה.