LOADING

Type to search

בריטניה דו״חות שנתיים

דו”ח תקריות אנטישמיות בחודשים ינואר-יוני 2018

Share
מקור: CST

מספר האירועים האנטישמיים בבריטניה ירד בשיעור של 8% במחצית הראשונה של 2018, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, אך עלה בחודש מאי כאשר חיילים ישראלים התעמתו עם פלסטינים בגבול עזה.

נתונים חצי שנתיים שפורסמו היום על ידי הארגון לביטחון הקהילה (CST) מגלים כי התרחשו 727 אירועים אנטישמיים מינואר עד יוני, השיעור השני בגובהו שנרשם אי פעם באותה תקופה, כאשר רבע מכלל התקריות אירעו במדיה החברתית.

מקור הדאגה הגדול ביותר עבור ראשי ה- CST היה, עם זאת, רמה גבוהה ו”חסרת תקדים” של אירועים אנטישמיים שנרשמה מדי חודש, כאשר בכל חודש דווחו יותר מ- 100 תקריות.

בשנים עברו, נראה שההתלקחויות בין ישראלים לפלסטינים השפיעו על האנטישמיות בבריטניה. במהלך החודשים אפריל ומאי, כאשר המחאה בגבול עזה הפכה לקטלנית ביותר, אירעו בממוצע 150 תקריות בחודש, ואילו בחודשים ינואר, פברואר, מרץ ויוני הממוצע היה 107תקריות לחודש.

מטעם ה- CST נמסר כי השיעור של אירועים “שהעילה להם הייתה בברור אנטי – ישראלית” עלה ב- 63% בששת החודשים הראשונים של השנה שעברה, וכי האירועים בעזה “עשויים להסביר” את העלייה החדה בחודשים אפריל ומאי, אך היו גורמים נוספים שהשפיעו על העלייה המתמשכת, כולל הביטחון העצמי בקרב האנטישמים להביע את דעתם.

גורמים בארגון הצדקה, שמגן על הקהילה היהודית של בריטניה, מסרו כי בעוד שמספר ההתקפות האנטישמיות נגד היהודים ירד בשיעור של 26%, חלה עלייה בשנאה ברשת, המהווה כעת 22% מסך כלל האירועים. בשנה שעברה היא מדובר ב-18 אחוזים.

“התקשורת החברתית הפכה לכלי חיוני עבור אלו שחפצים להטריד, להתעלל באנשי ציבור ומוסדות יהודיים ולאיים עליהם, או שפשוט מבקשים להפיץ את השקפותיהם האנטישמיות”, נמסר  מה- CST, בעוד שנחשף כי מספר התקריות האנטישמיות באינטרנט ברבעון השני של השנה היה כפול מזה של אותה תקופה אשתקד.

“מסעות פרסום ממוקדים המכוונים לקורבנות בודדים מכוונים לעשרות חשבונות במדיה החברתית ומהם נשלחים מאות או אפילו אלפי ציוצים, תמונות או פוסטים העושים שימוש בחומרים שנוצרים בדרך כלל באתרים ניאו-נאציים”.

עוד נמסר מארגון הצדקה כי משבר האנטישמיות של מפלגת הלייבור אוזכר ב -34 תקריות, אך על פני השטח המספרים צנחו. השחתה וחילול של רכוש יהודי ירדו בשיעור של 20%, האיומים פחתו ב -9% ומקרים של התעללות צנחו בשיעור של 7 אחוזים

אף על פי שהייתה תקרית אחת שבה היה מעורב סכין ו -13 תקריות בהן היו מעורבים כלים אחרים כגון לבנים או בקבוקים, לא היו מקרים שסווגו כ”אלימות קיצונית”, סיווג שמתייחס לפגיעה פיזית חמורה או איומים על חייו של הקורבן.

הנהלת ה-CST קיבלה בברכה את הירידה במספרים במשך מחצית השנה הראשונה, אבל ציינו כי הנתונים עדיין נמצאים ברמות שיא.